SIILINJÄRVEN URHEILUAMPUJAT  RY
ALUEMESTARUUSKILPAILUT 
Marjomäen ampumaradalla
16 - 17.6.2007
N15 Makuu 40 ls Tulos  Sijoitus
Laura Vartainen SiUra 366 1
Y15 Makuu 40 ls
Jaakko Lehtinen SiUra 375 1
Ville Nikulainen  KitA 367 2
Juha-Matti Kettunen SiUra 362 3
Eetu-Ville Rautiainen SiUra 292 4
Y17 Makuu 60 ls
Tuomas Ratilainen JA 570 1
Harri Vartiainen SiUra 548 2
Janne Vartainen SiUra 544 3
N20 Makuu 60 ls
Anu Kunranta SiUra 552 1
Päivi Koivunen SiUra 524 2
Y20 Makuu 60 ls
Eetu Orsjoki SiUra 578 1
Mikko Rönkkö SiUra 562 2
Harri Kettunen SiUra 532 3
Y50 Makuu 60 ls
Toimi Karhunen KarttA 573 1
Matti Kröger Kams 554 2
Hannu Karvonen  KarttA 547 3
Y60 Makuu 60 ls
Tapani Nousiainen  KarttA 573 1
Eino Mäkinen  JA 571 2
Juhani Saarela KarttA 558 3
Martti Lehtiö JA 555
Veikko Tuokko JA 543
Martti Pesonen  JA 534
Y70 Makuu 60 ls
Risto Nousiainen  VarVi 559 1
Erkki Turunen  SiUra 510 2
Y60 Makuu 60 ls Joukkue
Joensuu 1669 1
Martti Lehtiö
Veikko Tuokko
Eino Mäkinen 
Y20 Makuu 60 ls Joukkue
SiUra 1672 1
Eetu Orsjoki
Mikko Rönkkö
Harri Kettunen
Y15 Makuu 40 ls Joukkue
SiUra 1029 1
Jaakko Lehtinen
Juha-Matti Kettunen
Eetu-Ville Rautiainen
Y15 Asento 3 X 10 ls
Ville Nikulainen  KitA 263 1
Juha-Matti Kettunen SiUra 250 2
Y17 Asento 3 X 20 ls
Tuomas Ratilainen JA 548 1
Janne Vartainen SiUra 506 2
N20 Asento 3 X 20 ls
Anu Kunranta SiUra 532 1
Y20 Asento 3 X 40 ls
Eetu Orsjoki SiUra 1094 1
Y50 Asento 3 X 20 ls
Hannu Karvonen  KarttA 528 1
Toimi Karhunen KarttA 515 2
Matti Kröger Kams 497 3
Y60 Asento 3 X 20 ls
Tapani Nousiainen  KarttA 535 1
Veikko Tuokko JA 529 2
Martti Lehtiö JA 519 3
Eino Mäkinen  JA 503
Martti Pesonen  JA 469
Y70 Asento 3 X 20 ls
Risto Nousiainen  VarVi 508 1
Y60 Asento 3 X 20 ls Joukkue
Joensuu 1551 1
Veikko Tuokko
Martti Lehtiö
Eino Mäkinen 
N Makuu 60 ls Tulos  Sijoitus
Anu Kunranta SiUra 542 1
Y Makuu 60 ls
Juha Kukkurainen SiUra 586 1
Eetu Orsjoki SiUra 578 2
Tuomas Ratilainen JA 562 3
Hannu Karvonen  KarttA 552
Mikko Rönkkö SiUra 548
Pekka Rissanen Kams 537
Y Makuu 60 ls Joukkue
SiUra 1712 1
Juha Kukkurainen SiUra
Mikko Rönkkö SiUra
Eetu Orsjoki SiUra
N Asento 3 X 20 ls
Anu Kunranta SiUra 526 1
Y Asento 3 X 40 ls
Tuomas Ratilainen JA 1088 1
Hannu Karvonen  KarttA 1024 2
Pekka Rissanen Kams 953 3